Povolání a jejich ilustrace

Připravili jsme pro vás šablonu rodokmenu "Svatý grál", u které si můžete sami zvolit ilustrace povolání v obou spodních rozích. Aktuálně jsme pro vás připravili 22 ilustrací povolání a můžete si například vybrat například kováře, mlynáře, švadlenu, ševce, horníka, hajného a jiné.

Šablona rodokmenu s možností měnit vlastní ilustrace.
Takto například vypadá ukázka šablony "Svatý grál" s ilustracemi kováře a přadleny.

Pokud chcete také podobný rodokmen, musíte se nejprve přihlásit nebo zdarma zaregistrovat.Povolání bečvář, bednář

Bečvář, bednář

německy: Bender, Binder, Böttcher (bečvář), Büttner, Fassbinder (bednář), Schäffler
latinsky: Doleator, Doliarius, Vinctor
patron: *Sv. Urban z Langres*


Velkoobjemové nádoby se vyráběly z napařených prkýnek zpevněných obručemi. Škopky, vědra, díže, kádě pro domácnost, sudy pro pivo a víno.

K nabírání vody nebo uskladnění nápojů, se v našich krajích už od doby římské používaly nádoby skládané z prkének zvaných dužiny. Dřevo muselo být několik let vyschlé, teprve potom se přistoupilo k jeho úpravě za pomoci napařování a hoblování. Celou konstrukci držely pohromadě železné obruče, voděodolnost byla zajištěna vylitím horkou smolou. Ve středověku se od sebe oddělili bednáři a bečváři. Bednáři vyráběli nádobí pro běžnou spotřebu z měkkého dřeva, štoudve, škopky, vědra, máselnice, putny, necky atd. Bečváři vyráběli bečky a sudy z tvrdého dřeva zejména pro velkovýrobu piva a vína. Řada názvů jednotlivých nádob se uplatnila také v názvech dutých měr (bečka, vědro...)

Brusič

německy: Schleifer
latinsky: Acutiator, Cotiarius, Politor, Turbator
patron: *Sv. Lucie*


Brusič neboli šlejfíř brousil železné nástroje, což bylo třeba všude, ale jen chvilku. Proto šlo o řemeslo potulné a špatně placené.

Kovářem ručně vykované železné nástroje byly kvalitní a dlouho vydržely, nebyly však úplně levné, respektive nebylo to spotřební zboží. Kvůli tomu i kvůli intenzivnímu využívání bylo třeba nástroje sloužící ke krájení, řezání a stříhání poměrně často brousit. Profesionální brusiči neboli šlejfíři brousili na točivých kamenných brusech, proto někdy toto povolání vykonávali i mlynáři, kteří uměli kamenná kola vyrábět a hybné energie měli také habaděj. Potulní brusiči chodívali po jarmarcích (někdy s opičkou) nebo po domech s vozíkovým brusem na nožní pohon. Nevydělali si mnoho, i když práce bylo dost, takže někteří brusiči se specializovali třeba jen na břitvy.

Povolání brusič
Povolání hajný

Hajný

německy: Heger, Myslivec: (Jäger, Weidmann), Lesník: (Förster)
latinsky: Silvanus, Custos silvarum, Myslivec: (Jaculator, Venator), Lesník: (Forestarius, Saltuarius, Venator)
patron: *Sv. Jan Gualbertus, Sv. Hubert*


Lesy a lov v nich byly doménou krále a šlechty. Na jejich ochranu, dohled nad lesními pracemi a později myslivostí byl ustanoven hajný či lesník.

Hvozdy v celé Evropě bývaly feudálním majetkem, patřily králům, šlechtě, klášterům a církevním knížatům. Lovit zvěř mohl jen majitel a svou výsadu si tvrdě chránil. Krom lovu se však v lesích kácelo dřevo, pálilo uhlí, tavilo sklo, vyráběla potaš, pásl dobytek. Lesy byly hluboké, ne však liduprázdné. Jako stráž proti pytlákům a jako dozor nad lesními pracemi vrchnost vybírala hajné, kteří mívali oproti ostatním sousedům privilegované postavení. Na velkých panství byla řada polesí a proto se hajní často stěhovali na delší vzdálenosti. Profese se dědila z generace na generaci a rody lesníků se spojovaly mezi sebou.

Horník, havíř

německy: Berger, Bergmann, Hauer, Knappe, Kumpel
latinsky: Fodinarius, Foscator, Fossor, Metallarius, Metallicus, Mineralis, Montanus
patron: *Sv. Barbora, Sv. Prokop*


Coby vysoce kvalifikovaná síla, dopřávali si horníci už ve středověku zaměstnanecké výhody, které se staly samozřejmými až ve 20. století.

Těžba drahých kovů byla výsadou krále. Šlo tedy o dobře kontrolovanou a chráněnou pracovní oblast podléhající zvláštnímu řádu. Římské právo se k nám dostalo poprvé právě ve formě horního zákoníku. Proto se na horníky, nadto vysoce kvalifikovanou a žádanou pracovní sílu, vztahovala nebývalá pracovní ochrana. Měli nárok na minimální mzdu, původní pracovní doba byla jen šest hodin, nepracovali o nedělích a svátcích, dostávali zaplacené přesčasy, mohli žalovat svého zaměstnavatele. Existovalo pro ně zdravotní i životní pojištění, jelikož šlo o velmi izikové povolání. S postupným úpadkem těžby však o své výsady přicházeli. Rozvoj průmyslové těžby v uhelných dolech přinesl špatné zacházení a mizerné platy, od 19. století proto docházelo často ke stávkám.

Povolání horník, havíř
Povolání hrnčíř

Hrnčíř

německy: Hafner, Töpfer
latinsky: Figlerius, Figulus, Fornator, Legenarius, Ollator
patron: *Sv. Kateřina Alexandrijská*


Výroba keramiky je rozhodně jedním z nejstarších řemesel. Stačí jíl a šikovné ruce. K dokonalé výrobě však hrnčíř potřebuje ještě kopací kruh a pec.

Ne nadarmo se pravěké kultury označují podle používané keramiky. Hlavně nádoby sloužily ke každodenní potřebě, zároveň se v nich přenáší lidové umělecké vzory a styly. Hlína byla snadno dostupná, kopala se povrchově na jílovištích. Vynikající keramiku u nás vyráběli už Keltové za použití specializovaných hrnčířských pecí a hrnčířského kruhu. Stejná technologická dokonalost tu byla obnovena až během středověku. Objevují se pece umožňující výpal na vysoké teploty (taková keramika neprotéká) a začínají se používat glazury. Vedle hrnčířství se rozvíjí výroba kachlů a dlaždic.

Kolář, koloděj, nápravník

německy: Wagner, Stellmacher
latinsky: Aurigifex, Currarius, Currifex, Plaustrifex, Rotarius, Rotifex, Vehicularius
patron: *Sv. Kateřina Alexandrijská*


Kolář, jinak též koloděj či nápravník v minulosti zhotovoval vozová kola, vozy a další dřevěné součásti vozů, ale i jiné potřebné hospodářské nářadí.

Nahrazení kola z masivu tím loukoťovým si vyžádalo specializovaného výrobního oboru. Koláři se uplatnili zejména ve městech, která představovala dopravní uzly a centra obchodu. Vozy umožnily výrazně navýšit objem přepravovaného zboží. Na všeobecně špatných cestách byla však kola spotřebním zbožím, neustále se musela opravovat a vyměňovat. K vozu se vždy vyráběla všechna čtyři kola najednou ze stejného dřeva kvůli rovnoměrné váze. Kolář vyrobil hlavu (střed), špice (paprsky) a loukotě (ráfek), bez kováře se ale neobešel. Ten musel střed i celé kolo okovat.

Povolání kolář, koloděj, nápravník
Povolání kominík, kominář

Kominík, kominář

německy: Essenkehrer, Kaminfeger, Rauchfangkehrer, Schornsteinfeger
latinsky: Caminarius, Caminator, Fumarius
patron: *Sv. Florián*


V renesanci, kdy k nám přišli první kominíci z Německa a Itálie, šlo o úctyhodnou profesi. Předcházeli požárům a také s nimi sami bojovali.

Kominíci, původně spíše cizinci, přichází do Čech v renesanci, kdy se ve městech začínají používat kamna a nový typ komínů. Důležitost jejich profese je dána také rozvojem protipožárních předpisů, které se na venkov šíří až v průběhu 19. století. Do té doby si na vesnici každý vymetal saze sám a za bezpečnost si také sám zodpovídal, což znamenalo vyšší výskyt požárů. Příchod kominíka proto skutečně znamenal štěstí. Navíc před vznikem hasičských sborů to byli kominíci, kdo bojoval s ohněm.

Košíkář, košinář

německy: Korbmacher, Korbballspieler, Korbhersteller
latinsky: Corbo, Fabricans Cophinorum, Sportifex, Sportularius, Vietor, Vitor
patron: *Sv. Jan Evangelista*


Ze spletených prutů nebo trav se vyráběly nejen ošatky, koše a nůše, ale také podběráky, klepáče, rohože, ploty, metly a košatiny na vozy.

Košíkářství patří pravděpodobně vůbec k nejstarší výrobě nádob, první keramika nejspíš vznikla tak, že se koše omazávaly hlínou. Techniky splétání různých rostlinných materiálů patřily na vesnici k běžným dovednostem, dodnes se udržely v tradici pletení pomlázek, i když stejně samozřejmé bylo umět uplést koš. Často si pletení přivydělávali staří lidé nebo mrzáci, kteří nemohli zastat běžnou práci v zemědělství. Specializovaní košíkáři neboli košináři žili většinou u vody, kde rostly vrby, jejichž proutí bylo hlavní surovinou. Krom toho se však pletlo i z trav nebo dřevěných loubků.

Povolání košíkář, košinář
Povolání kovář

Kovář

německy: Schmied, podkovář: Hufschmied
latinsky: Clustor, Faber, Ferrarius, podkovář: Sufferator
patron: *Sv. Petr, Sv. Eligius*


Už v prehistorii bylo ovládnutí ohně a kovu spojováno s magií, proto byl kovář vyhledávaným pomocníkem také v oblasti léčení a ochrany před zlem.

Až do nástupu hamrů a hutí v pozdním středověku, tedy prvních velkovýrobních závodů, musel veškeré železné nástroje vykovat ručně ve své dílně kováři. Bez jejich díla by se nedalo orat, sklízet, klučit les, stavět domy, pohodlně cestovat, ani válčit. Měli na výběr mezi zaměstnáním za mzdu u obce či vrchnosti, nebo svobodným povoláním. Práce s ohněm a železem byla od pravěku spojována s magií, ke kovářovi či jeho ženě si tak lidé chodili pro pomoc při různých zdravotních potížích. Vyráběli ochranné amulety a zaříkávali. Z lidové slovesnosti známe řadu pověr, které však vycházejí z pravdivého základu. Kováři byli zkušenými veterináři, znali bylinky a sousedům trhali zuby. Malým kovářům specializovaným na výrobu podkov a podkování koní se říká podkováři.

Mlynář

německy: Müller
latinsky: Farinarius, Molendarius, Molendinator, Molinarius, Molitor, Molitrix
patron: *Sv. Kateřina Alexandrijská*


Mlynáři patřili k technické inteligenci, rozuměli obchodu, mechanice, počasí. Bohaté doklady jejich výsadního postavení lze najít v lidové slovesnosti.

Základní pracovní mechanickou energií byla ve středověku i novověku lidská síla, popřípadě síla domestikovaných zvířat (žentour). Byla sice snadno dostupná, ale její výkon byl malý a zásadním způsobem omezoval technologické možnosti ve výrobě. Jedinou výjimkou byly až do nástupu parního stroje mlýny, využívající buď vodní nebo větrný pohon. Z technického hlediska proto k mlýnům na mletí obilí můžeme přiřadit i katry (vodní pily), hamry (vodní kovárny) nebo olejny a stoupy. Je proto důležité si uvědomit, že mlynář nebyl jen výrobce mouky, ale zároveň jakýsi strojní inženýr, člověk s dobrými matematickými a přírodovědnými znalostmi a často také člověk sečtělý.

Povolání mlynář
Povolání pastýř, ovčák

Pastýř (Ovčák)

německy: Schäfer
latinsky: Opilio
patron: *Sv. Wolfgang, Sv. Vendelín, Sv. Jan Evangelista*


Pasení dobytka není žádné řemeslo, ale s rozmachem ovčáctví v 16. st. je třeba svěřit velké chovy zkušeným polním mistrům, ovčákům s velkými znalostmi.

Pastevectví, ačkoliv původně spojené s migrováním, předznamenalo přechod k usedlému životu spojenému s obděláváním půdy už před tisíci a tisíci lety. Pasení v zemědělských společnostech bylo závislé na efektivitě hospodaření a dostupnosti krmiva, kterého byl až do 19. století značný nedostatek. Rolníci se nemohli dočkat, až pohublý dobytek vyženou na jaře na louky, úhory a do lesů. Pastviny byly obecní, společné pro celou vesnici a o zvířata se staral obecní pastýř. Pastýři žili na okraji společnosti a někdy byli považováni za nepočestné. S rozmachem textilní výroby stoupala poptávka po vlně a zejména šlechta začíná zakládat velkochovy ovcí, o které se starali profesionální ovčáci zvaní též polní mistři. Ti byli naopak vážení jako profesionálové znalí zvěrolékařství, plemenářství, stavění ovčinců a vůbec veškeré organizace spojené s celou výrobou vlny.

Pekař

německy: Bäcker
latinsky: Artocopus, Artopaeus, Craterarius, Furnarius, Panifex, Panista, Pistor
patron: *Sv. Florián, Sv. Klement, Sv. Vavřinec*


Chléb byl základem každodenní stravy. Na venkově se pekl doma. Ve městech se peklo několik druhů chleba a k tomu navíc další slané i sladké pečivo.

Nejen chlebem živ je člověk, což v materiálním smyslu znamenalo, že člověk se živil skoro výhradně chlebem. Nebyl však chléb jako chléb, ve středověku to mohlo znamenat jakékoliv pečivo a profesionální pekaři si také vždy zakládali na široké nabídce. Kvalita záležela na použité mouce, křemenný prach a otruby byly leckde nemilou, leč nevyhnutelnou přísadou. Na vsi se pekl chléb žitný, z pšeničné mouky se zadělávalo na koláče a buchty, i když nebyly tak sladké jako dnes, dokud nebyl běžně dostupný cukr. Ve městech vyráběli sladké pečivo caletníci a perníkáři (německy Pfeferkuchenbäcker, latinsky Artopiperista, Celtnarius, Libetarius, Pernicator).

Povolání pekař
Povolání přadlena

Přadlena

německy: Spinnerin
latinsky: Netrix


Předení stejně jako tkaní fungovalo na nákladnickém systému, objednávky se rozdělily mezi námezdní pracovníky. Na 1 tkalce bylo potřeba až 10 přadláků.

Staré české přísloví praví, že žena, která neumí příst, se nevdá. Předení patřilo k běžným domácím pracem, bez ohledu na následné použití, buď pro vlastní potřebu šití, nebo pro velkovýrobu. I po příchodu kolovratu do našich zemí z Flander, šlo o časově velmi náročnou práci vyžadující dost trpělivosti. Zpracování lnu i vlny bylo technicky totožné a v obou případech bylo potřeba mít k dispozici rozsáhlou síť přadlen a přadláků.

Rolník

německy: Bauer
latinsky: Agricola
patron: *Sv. Isidor z Madridu, Sv. Prokop


Učení o trojím lidu bylo základním principem středověké společnosti, která se podle něj dělila na válečníky, kněží a venkovský lid, který živí své ochránce ve světské i sakrální sféře. Laboratores, třetí stav, ti co pracují, tím byli myšleni rolníci. Postavení rolníka mělo sice důležitý symbolický význam, ale i když se celá ekonomika tradiční společnosti odvíjela od půdy a zemědělské produkce, realita každodenního života byla velmi tvrdá. Stejně jako se dělila společnost podle majetku a výsad, také rolnický stav byl velmi různorodý a většinu v něm zaujímali ti nejchudší. V zásadě lze rozlišit ty, kdo měli vlastní usedlost a polnosti s větším podílem na obecní moci, ale většími povinnostmi vůči vrchnosti (sedláci, částečně chalupníci), ty kdo měli vlastní bydlení, ale hospodářství jim nestačilo k obživě (domkáři, zahradníci, podsedníci) a nakonec ty, kdo žili v nájmu (podruzi) nebo sloužili (čeleď, nádeníci).

Povolání rolník
Povolání řezník

Řezník

německy: Fleischer
latinsky: Carnarius
patron: *Sv. Bartoloměj Apoštol, Sv. Vavřinec*


Za dob městských cechů patřili řezníci k řemeslnické elitě. Stejně jako dnes se starali o celý proces zpracování masa, od nákupu zvířat až po výrobu uzenin.

Maso podléhá rychlé zkáze a proto se na vesnicích dělaly zabíjačky postupně, přičemž se sousedé dělili (výslužky). I ve městech to zpočátku bylo podobné, dobytek se běžně choval na dvorech nebo za hradbami. S rozvojem měst stoupala poptávka po sice dražším, leč nutričně vydatnějším zdroji potravy. Luxus masa si mohlo dovolit více lidí a tak vzniká specializované odvětví ovládané bohatým cechem řezníků. Podle pověsti se řezníci vyznamenali při obléhání Prahy v roce 1310 a proto dostali do znaku stříbrného lva se sekerou, kterým zdobí své krámy dodnes.

Švadlena, dámská krejčová

německy: Schneiderin
latinsky: Sartrix
patron: *Sv. Lucie* (krejčí *Sv. Martin*)


Ve středověku muži nemohli brát míry ženám, vzniklo tak dámské krejčovství. Krom toho šily švadleny spodní prádlo a vyráběly oděvní součástky.

Na vesnicích bylo běžné, že oděvy šily ženy. Ve městech se švadleny oddělily od krejčích buď z důvodu dámských zákaznic, na které muž mistr nemohl "makat", nebo kvůli práci (zvláště spodní prádlo), kterou vykonávat nechtěli. Těžko bychom hledali jiné povolání, které bylo tak striktně rozděleno podle pohlaví. Dámské krejčovství se s rozmachem módy etablovalo, i když samostatné salony vznikaly výjimečně a teprve nedávno. Švadleny pracovaly povětšinou doma, případně u svých zákaznic.

Povolání švadlena, dámská krejčová
Povolání řezník

Švec, obuvník, prťák

německy: Schuster
latinsky: Sutor
patron: *Sv. Kryšpín*


K ruční výrobě bot není potřeba mnoho místa ani nářadí. Proto ševci, někde zvaní prťáci, pracovali nejčastěji doma, na dvoře nebo na ulici.

Obuv, kterou šili ševci, se vyráběla výhradně z kůže, většinou hovězí nebo telecí. Ta se vykrajovala podle kopyta, které se vyrábělo vždy na míru podle zákazníkovy nohy. Dobře ušitá obuv byla velmi pohodlná a vydržela dlouho. Ve středověku se ševci dělili na novotníky (novětníky) vyrábějící nové boty a vetešníky (reflíře, prťáky), kteří přešívali nebo znovu podráželi obuv starou, i když z pramenů víme, že šili i novou obuv. Pokud byla ševcovská dílna (verštat) větší, práce se dělila podle náročnosti. Mistr dělal svršky, starší tovaryš podešve, mladší tovaryš a učeň dělali opravy.

Tkadlec

německy: Weber
latinsky: Textor


Tkaní bylo dobrým živobytím všude tam, kde nebyla tak úrodná půda. Rozptýlená manufaktura zářila z oken podhorských chalup dlouho do noci.

Ačkoliv se pro různé textilní materiály používala víceméně stejná technologie tkaní, musíme dobře rozlišovat mezi dvěma výrobními odvětvími, plátenictvím (len, konopí a později bavlna či hedvábí) a soukenictvím (vlna). Plátenická výroba převládala ve všech oblastech, z plátna se šily šaty, prádlo, povlečení, ubrusy, pytle, plachty. Typická byla vysoká míra ženské práce, zvlášť při přípravě vlákna. Dalším typickým znakem je výroba rozptýlená do jednotlivých venkovských domácností a to i v době, kdy už se zdejší výrobky exportovaly daleko za oceán. Jde o tzv. nákladnický systém, ve kterém obchodníci (faktoři) skupovali látky od samostatně pracujících tkalců. Získávání a příprava vlny byly náročnější a výroba se více centralizovala, tkalci vlny pracovali za mzdu a na konci 18. století u nás vznikají první manufaktury.

Povolání tkadlec
Povolání truhlář

Truhlář

německy: Schreiner
latinsky: Cantarius
patron: *Sv. Josef*


Tam, kde sekyru nahradila pila, vzniklo truhlářství zaměřené zejména na nábytek, odtud název stolař. Nejlepší dílny vyráběly umělecké kousky.

Základní rozdíl mezi tesařinou a truhlařinou spočívá v používaném nástroji. Tesař pracuje se sekerou, truhláři zhotovují svoje výrobky z pilou nařezaných prken a díky dalším vynálezům, jako je třeba hoblík, se mohli pouštět do ještě jemnější a preciznější práce (tzv. na falc, tj. přesně na drážku). Kromě nábytku se věnovali také obkládání stěn a stropů, výrobě dveří a oken. Protože na venkově si většinou vystačili s hrubým dílem tesařským, vyráběly středověké a raně novověké truhlářsé dílny spíše luxusní zboží. S tím, jak se rozvinutější technologie šířily, stávala se i truhlařina běžným řemeslem, naopak tesařina pozvolna ustupovala a soustředila se především na výrobu střešních krovů.

Zedník

německy: Maurer
latinsky: Murarius
patron: *Sv. Štěpán*


Zedníci se uplatňovali původně jen na větších stavbách a ve městech, jelikož na venkově si lidé často vystačili sami a v materiálu dlouho převládalo dřevo.

Kde byl dostatek, vystačilo si stavebnictví se dřevem. Kamenné stavby byly nákladné, což lze dobře vidět na počtu dochovaných památek ze středověku, jsou to církevní budovy, sídla šlechty a králů, měšťanské domy. Proto také profesionálních zedníků nebylo mnoho, na vesnici si lidé dokázali poradit sami. Jenže právě tím, že se dřevo používalo na všechno, některé oblasti se zcela odlesnily a bylo třeba najít dostupnou náhradu, kterou představovala cihla. K tomu můžeme v 18. a 19. století přičíst vliv městské módy, která proniká na venkov, kde si movití sedláci nechávají stavět zděné grunty. V této době pronikají do řemesla první stavební předpisy, což znamená především větší počet opravdu vyučených zedníků.

Povolání zedník